söndag 25 juni 2017

in the beginning there were words

bara för att jag måste skriva också de gånger jag är övertygad om att jag tappat min röst eller att den till och med tystats ner till förmån för känslor som inga ord i världen kunde förklara allra främst för att de härstammar från en tid då orden inte fanns och jag lärde mig att fungera som människa i den allra mest grundläggande formen men nu efteråt kan jag känna att orden hindrar mig och bara att skriva ner just det eller tänka just det gör mig rädd för vem är jag utan ord utan ord utan ord om jag bara existerar och gör det utgående från en annan början då orden var det som räddade och förde framåt och frågan blir om orden och känslan kan sammanföras till en fungerande enhet bättre och i så fall hur för jag måste skriva och jag måste prata men jag måste faktiskt också känna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar